Nieuwe regels BPM berekening

De BPM wordt in vier jaar tijd omgevormd van een heffing die voornamelijk op de catalogusprijs is gebaseerd naar een heffing op basis van de CO2-uitstoot (NOx en fijnstof gaan ook een rol spelen). De derde stap wordt in 2012 gezet.

In 2013 is deze omvorming volledig afgerond en is de heffing alleen nog maar gebaseerd op CO2-uitstoot en dus niet meer op het relatieve milieulabel of hybride techniek.

Per 1 januari 2012 wordt de BPM-heffing vastgesteld op basis van de netto-catalogusprijs van een personenauto en op basis van de CO2-uitstoot. Voor de heffing op basis van de CO2-uitstoot worden drie (vanaf 1 juli 2012 vier) schijven vastgesteld met daarbij behorende progressieve tarieven.

Voor bestelauto's, kampeerauto's en motoren wordt voorlopig de catalogusprijs als grondslag genomen, omdat er geen goede CO2-gegevens beschikbaar zijn

Tarieven BPM van 1 januari 2012 tot 1 juli 2012
Zeer zuinige benzineauto’s (CO2-grens < 111 g/km) vrijgesteld
Zeer zuinige dieselauto’s (CO2-grens < 96 g/km) vrijgesteld
Elektrische auto’s (nulemissieauto’s) vrijgesteld
Basispercentage, toeslagen en kortingen
Basispercentage BPM van de nettocatalogusprijs 11,1%
Benzinekorting 450
Aardgaskorting 950
Dieseltoeslag 1.900
Korting diesel affabriekroetfilter 0
Korting diesel Euro-6 1.000
Korting zuinige benzineauto’s (CO2-grens 110 - 120 g/km) 0
Korting zuinige dieselauto’s (CO2-grens 95 – 120 g/km) 0
Benzine, tarief op basis van CO2 uitstoot
Vrijstelling CO2-grens < 111 g/km
Bonus CO2-grens 110 - 120 g/km 0
Tarief eerste schijf euro per g/km (CO2-grens 110-180 g/km) 94
Tarief tweede schijf euro per g/km (CO2-grens 180-270 g/km) 280
Tarief derde schijf euro per g/km (CO2-grens > 270 g/km) 654
Diesel, tarief op basis van CO2 uitstoot
Vrijstelling CO2-grens < 96 g/km
Bonus CO2-grens 95 - 120 g/km 0
Tarief eerste schijf euro per g/km (CO2-grens 95-155 g/km) 94
Tarief tweede schijf euro per g/km (CO2-grens 155-232 g/km) 280
Tarief derde schijf euro per g/km (CO2-grens > 232 g/km) 654

Berekening BPM vanaf 1 juli 2012 voor personenauto's

Om de prikkel voor autofabrikanten groter te maken om ook in de toekomst steeds zuinigere auto's op de Nederlandse markt aan te bieden worden de CO2-grenzen aangescherpt. De eerste aanscherping van de CO2-grenzen vindt plaats per 1 juli 2012. Het huidige onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt. De komende jaren groeien deze grenzen langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt.

Tarieven BPM van 1 juli 2012 tot 1 januari 2013
Zeer zuinige benzineauto’s (CO2-grens < 103 g/km) vrijgesteld
Zeer zuinige dieselauto’s (CO2-grens < 92 g/km) vrijgesteld
Elektrische auto’s (nulemissieauto’s) vrijgesteld
Basispercentage, toeslagen en kortingen
Basispercentage BPM van de nettocatalogusprijs 11,1%
Benzinekorting 450
Aardgaskorting 950
Dieseltoeslag (*)
Korting diesel affabriekroetfilter 0
Korting diesel Euro-6 1.000
Benzine, tarief op basis van CO2 uitstoot
Vrijstelling CO2-grens < 103 g/km
Tarief eerste schijf euro per g/km (CO2-grens 103-159 g/km) 101
Tarief tweede schijf euro per g/km (CO2-grens 160-237 g/km) 121
Tarief derde schijf euro per g/km (CO2-grens 238-242 g/km) 223
Tarief vierde schijf euro per g/km (CO2-grens > 242 g/km) 559
Diesel, tarief op basis van CO2 uitstoot
Vrijstelling CO2-grens < 92 g/km
Tarief eerste schijf euro per g/km (CO2-grens 92-143 g/km) 101
Tarief tweede schijf euro per g/km (CO2-grens 144-211 g/km) 121
Tarief derde schijf euro per g/km (CO2-grens 212-225 g/km) 223
Tarief vierde schijf euro per g/km (CO2-grens > 225 g/km) 559

(*) Om te compenseren voor het accijnsverschil tussen de brandstoffen benzine en diesel (lagere accijns voor diesel) geldt er een BPM dieseltoeslag van 40,68 euro per gram CO2 boven de 70 g/km.

De schijven voor dieselpersonenauto’s gelden ook voor auto’s met een Af-fabriekaardgasinstallatie.

Uiteraard gebruiken wij de allerlaatste regels en wetten.

Go to top